Zarządzanie, finansowanie, doradztwo
Zadzwoń do nas: 12 311 98 59

Co oferujemy?

Windykacja

Doradztwo

Bezpłatnie dokonamy audytu wierzytelności. Szybko i sprawnie odzyskamy Twoje pieniądze. Nie pozwolimy aby dłużnik działał na Twoją szkodę bezkarnie.

Sprzedaż i zakup wierzytelności

Zarządzanie

Nabywamy wierzytelności o zróżnicowanym stanie prawym, wynikające z działalności gospodarczej, sprzedaży towarów lub usług. Bezpłatnie dokonujemy wyceny Twoich wierzytelności.

Obsługa prawna długów

Finansowanie

Podejmujemy wszystkie działania prawne pozwalające na zabezpieczenie Twoich interesów, egzekucje należnych Ci praw i przywrócenie należnego Ci majątku.

Dla kogo?

Przedsiębiorcy indywidualni

Indywidualnie prowadzona działalność gospodarcza oznacza pełną i nieograniczoną odpowiedzialność majątkową przedsiębiorcy za wszystkie zobowiązania jakie prowadząc działalność zaciągnął lub jakie powstały wskutek jego działań lub zaniedbań .

Spółki osobowe

Spółki osobowe nakładają szczególną obowiązek na wspólników, ich subsydiarna i solidarna odpowiedzialność za zobowiązania podmiotu wymaga uważnego i przezornego podejścia do zobowiązań.

Spółki kapitałowe

Spółki kapitałowe odpowiadają za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem, w sposób nieograniczony za zobowiązania spółki odpowiada zarząd – chyba, że we właściwym terminie złoży wniosek o upadłość.

Strona główna 14 czerwca 2016

Kontakt

ProEquity Sp z o.o.
ul. Przemiarki 23A/64
30-384 Kraków

Skype: hubert.czajowski
E-mail: hubert.czajowski@proequity.pl
Tel: 600 912 643
Tel: 12 311 98 59