Zarządzanie, finansowanie, doradztwo
Zadzwoń do nas: 12 311 98 59

Finansowanie zamówień – jak to działa?

finansowanie zamówień

finansowanie zamówień

Finansowanie zamówień – jak to działa?

Finansowanie zamówień to jeden z tych rodzajów rozwiązań finansowych, które często bywają niezrozumiane. Często przedsiębiorcy zakładają pod pojęciem finansowania zamówień finansowanie ich firm. To nie jest poprawne podejście. Ten artykuł pomoże Ci:

 • zrozumieć czym jest finansowanie zamówień;
 • dowiedzieć się, czy jest to rozwiązanie dla Twojej firmy.

Czy Twoja firma może skorzystać z finansowania zamówień?

Stawiając sprawy bardzo ogólnie – Twoja spółka może skorzystać z tego rozwiązania jeżeli:

 1. Nabywa i zbywa produkty bez ich przerobu, modyfikacji, uszlachetniania;
 2. Nie jest producentem wyrobów które sprzedaje;
 3. Marża brutto (marża na sprzedaży) wynosi przynajmniej 20%
 4. Twoi dostawcy mają dobrą reputację jako solidni i wiarygodni kontrahenci;
 5. Twoi klienci rozliczają się terminowo, kupują regularnie, a historia współpracy pomiędzy Wami jest dobra;
 6. Zamówienia realizowane przez Twoją firmę nie są obarczone indywidualnymi warunkami, różniącymi znacząco transakcje.

Jak widać finansowanie zamówień jest przeznaczone dla przedsiębiorstw pewnego typu, nie każda firma może być objęta tego rodzaju wsparciem finansowym. W praktyce finansowanie zamówień to rozwiązanie dla hurtowników, dystrybutorów, firm działających w tzw podhurcie (zaopatrujących hurtownie). Firm które otrzymują do realizacji zamówienia handlowe, które przekraczają ich możliwości finansowe.

Struktura transakcji

Struktura transakcji nie jest specjalnie skomplikowana. Załóżmy, że Twoi klienci złożyli łącznie zamówienie zakupu 1 tys produktu X po 100 zł sztuka i możesz się spodziewać, że co miesiąc będą wracać po więcej. Twój dostawca sprzedaje Ci to po 80 zł pod warunkiem, że pieniądze dostanie „z góry”. Jeżeli w tym momencie nie dysponujesz wolnymi 80 tys zł które mógłbyś spokojnie włożyć w tą transakcję i każdą następną tego typu to znaczy, że niezbędne jest zewnętrzne finansowanie. Faktor wyspecjalizowany w finansowaniu zamówień podejmie następujące działania:

 1. Dokona przeglądu zamówienia upewniając się, że zgłaszane zapotrzebowanie na finansowanie jest adekwatne do rzeczywistych potrzeb.
 2. Realizując finansowanie faktor dokonuje bezpośredniej zapłaty na rachunek dostawcy klienta. Jeżeli jest to dostawca zagraniczny to najprawdopodobniej transakcja będzie rozliczona w oparciu o akredytywę lub gwarancję bankową, możliwe jest także wykorzystanie gwarancji ubezpieczeniowej. Jeżeli dostawca jest krajowy to będzie to zwykły przelew bankowy.
 3. Po zrealizowaniu transakcji, odbiorze zamówionego produktu klient może dokonywać następnych transakcji. Sprzedaż może być również objęta faktoringiem i tym samym zapewnić klientowi dodatkowe środki operacyjne. Jest to już kwestia ustaleń pomiędzy klientem a faktorem.

Udział własny klienta

Finansowanie zamówień jest realizowane przy cząstkowym udziale kapitałowym klienta. Zwyczajowo udział ten opiewa na 25% finansowanej kwoty. Dlaczego tak się dzieje? Z dwóch powodów:

 1. Klient dzieląc ryzyko transakcyjne wraz z faktorem uczestniczy w sukcesie operacji w sposób proporcjonalny do swojego zaangażowania kapitałowego.
 2. Klient zyskuje niższe koszty finansowania ograniczając je do 75% wartości transakcji.

Niezbędne dokumenty

Potrzebne są dokumenty prawne (rejestrowe) klienta i dostawcy (KRS, odpis z ewidencji działalności), wyniki finansowe firmy klienta, historia operacji bankowych, informacje o odbiorcach i historia współpracy z nimi. Należy się przygotować na ujawnienie jaka jest marżowość sprzedaży na produkcie X. Ujawnieniu tajemnic handlowych klienta zazwyczaj towarzyszy zawarcie umowy o poufności przekazywanych danych.

Czas potrzebny do przygotowania transakcji

Zakładając, że klient dobrze współpracuje z faktorem, przedstawiając mu niezwłocznie niezbędne dane transakcję można złożyć w 10 dni roboczych.

Zaufanie stron

Niezbędnym elementem transakcji jest zaufanie i rzetelne przekazywanie danych ze strony klienta. Brak danych, niejasne informacje, wymijające odpowiedzi albo udział w transakcji osób o niejasnej roli lub stwierdzonej wątpliwej lub negatywnej reputacji biznesowej (bazy BIG, KRD notują takich ludzi) wyklucza współpracę z każdym faktorem.

ProEquity prowadzi finansowanie zamówień w ramach projektu M-Faktor. Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą na tej stronie.

Kontakt

ProEquity Sp z o.o.
ul. Przemiarki 23A/64
30-384 Kraków

Skype: hubert.czajowski
E-mail: hubert.czajowski@proequity.pl
Tel: 600 912 643
Tel: 12 311 98 59