Zarządzanie, finansowanie, doradztwo
Zadzwoń do nas: 12 311 98 59

Obsługa prawna wierzytelności

FinansowanieDzielimy finansowanie na dwa odmienne podejścia – wierzytelnościowe (przez dług) i własnościowe (przez udziały).

Pierwsza forma finansowania oznacza, że występujemy jako wierzyciel finansując wybrane operacje klienta pod zabezpieczenie jego aktywów. Podstawową formą zabezpieczenia są należności od podmiotów o ustabilizowanej pozycji rynkowej oraz poręczenie przedsiębiorcy. Nasze działanie ma charakter pożyczki której rezultatem jest strumień odsetek oraz usługi administrowania dokumentami co razem jest fakturowane jak faktoring i rozliczane zgodnie ze spływem należności. Finansowanie wierzytelnościowe jest zawsze początkowym sposobem na aktywne uczestnictwo w działalności naszego klienta.

Druga forma finansowania oznacza, że występujemy jako współwłaściciel przedsiębiorstwa obejmując w nim udziały i współdzieląc zarząd. Ta forma zaangażowania oznacza, że jesteśmy odpowiedzialni za część procesów zachodzących wewnątrz firmy takich jak kwestie administracyjne, księgowe i kadrowe oraz – szerzej rzecz ujmując – za kontrolę kosztów. Ta forma finansowania jest adekwatna wtedy kiedy finansowanie przez dług wyczerpało swoje możliwości a rosnąca wartość przedsiębiorstwa kreuje dalsze potrzeby.

W praktyce obie te formy mogą występować obok siebie i wzajemnie się uzupełniać i ubezpieczać.

Zobacz również

Windykacja

Dla naszych klientów dokonujemy bezpłatnie audytu ich wierzytelności, doradzamy najlepsze strategie postępowania, starannie planujemy działania windykacyjne tak aby uzyskać najlepsze efekty i optymalne koszty.

Sprzedaż i zakup wierzytelności

Nabywamy i zbywamy wierzytelności naszych klientów w celu ich windykacji. Operujemy na wierzytelnościach pochodzących z obrotu gospodarczego, wynikających ze sprzedaży towarów, usług, udzielonych pożyczek lub zasądzonych szkód.

Obsługa prawna wierzytelności 14 czerwca 2016

Kontakt

ProEquity Sp z o.o.
ul. Przemiarki 23A/64
30-384 Kraków

Skype: hubert.czajowski
E-mail: hubert.czajowski@proequity.pl
Tel: 600 912 643
Tel: 12 311 98 59