Zarządzanie, finansowanie, doradztwo
Zadzwoń do nas: 12 311 98 59

Firmy w restrukturyzacji

Kiedy spółka popada w poważne kłopoty jej zarząd zazwyczaj podejmuje decyzje w trzech kluczowych obszarach jej funkcjonowania, są to poprawa działań produkcyjno-handlowych (sfera przychodów), racjonalizacja wydatków (sfera kosztów) oraz restrukturyzacja zadłużenia (sfera płynności finansowej). Każde z tych trzech zadań to trudne wyzwanie, każde musi się powieść aby spółka przetrwała i każde z nich wymaga pieniędzy, których coraz bardziej brakuje.

Proponujemy w takiej sytuacji kilka działań, które wysoce ten proces ułatwiają.

Przede wszystkim stworzenie spółki celowej, która zajmie się administracją sprzedaży. To znaczy zbieraniem zamówień handlowych, wystawianiem faktur, realizacją dostaw towarów do klientów, spływem należności oraz generalnie zarządzaniem płynnością finansową. Procesy opisane w zdaniu poprzednim zostaną zrealizowane w formie usługi nabywanej w profesjonalnie świadczącej tą rolę ProEquity. Dla klienta oznacza to zamianę kosztów stałych związanych z utrzymaniem biura personelu, sprzętu, telekomunikacji, samochodów itp. na zmienne, adekwatne do skali operacji gospodarczych. Prócz niższego kosztu zarząd omija ryzyka zajęć komorniczych, problem niskiego morale pracowników, a także nieautoryzowanego przepływu informacji poufnych wewnątrz i na zewnątrz firmy.

Nowopowstały podmiot – bezpieczny od skutków ewentualnej windykacji – może uzyskać finansowanie w formie faktoringu, którego celem jest ustabilizowanie relacji z kluczowymi dostawcami i zapewnienie ciągłej współpracy gospodarczej.

Tak przygotowana forma prawna działalności pozwala na bezpieczną restrukturyzację spółki i w konsekwencji skuteczną restrukturyzację zadłużenia.

Zobacz również

Startupy

Finansowanie młodych przedsiębiorstw jest zajęciem trudnym, wymagającym sporej wiedzy, doświadczenia i odwagi, a także (last but not least) pieniędzy. Finansujemy startupy bezpośrednio angażując się w ich procesy zarządcze i kontrolując w ten sposób ryzyko.

Firmy potrzebujące finansowania

Opieramy finansowanie o stronę przychodową przedsiębiorstwa i dzięki temu zwiększamy skalę operacji aż do poziomu który pozwala na terminowe wywiązywanie się przez przedsiębiorstwo ze wszystkich swoich zobowiązań.

Firmy w restrukturyzacji 16 czerwca 2016

Kontakt

ProEquity Sp z o.o.
ul. Przemiarki 23A/64
30-384 Kraków

Skype: hubert.czajowski
E-mail: hubert.czajowski@proequity.pl
Tel: 600 912 643
Tel: 12 311 98 59