Zarządzanie, finansowanie, doradztwo
Zadzwoń do nas: 12 311 98 59

Windykacja wierzytelności przedawnionych

windykacja wierzytelności przedawnionych

windykacja wierzytelności przedawnionych

Co oznacza, że wierzytelności są przedawnione?

Wierzytelności przedawnione należy odróżnić od wierzytelności przeterminowanych. Należnością lub wierzytelnością przeterminowaną nazywamy należność, której termin już upłynął. Jeżeli wystawiliśmy fakturę z terminem płatności 60 dni, a w 61 dniu dłużnik dalej nam nie zapłacił to jest nasza należność jest należnością przeterminowaną.

Od należności przeterminowanych należy odróżnić należności przedawnione. Przedawnienie oznacza, że ten przeciwko komu przysługuje roszczenie może się uchylić od jego zaspokojenia – może odmówić zapłaty.

Jako wierzyciel mamy prawo dochodzić zarówno wierzytelności przeterminowanych jak i przedawnionych, jednakże musimy mieć świadomość, że w tym drugim przypadku jest to o wiele trudniejsze. Trudniejsze wcale nie oznacza, że niemożliwe.

Kiedy wierzytelności stają się przedawnione?

Przedawnienie należności (wierzytelności) reguluje kodeks cywilny. Wp. wierzytelności pochodzące ze sprzedaży przedawniają się już po 2 latach. Jeżeli więc wystawiona przez przedsiębiorcę faktura nie została opłacona, a przedsiębiorca nie podejmował żadnych kroków prawnych związanych z ich windykacją (np. nie pozwał dłużnika o zapłatę), to z chwilą upływu 2 lat od terminu zapłaty dłużnik może zgodnie z prawem odmówić rozliczenia zobowiązania.

Czy wierzytelności przedawnione są zawsze stracone?

Wierzytelności przedawnione nie zawsze są stracone, istnieją sposoby aby przywrócić termin przedawnienia i odzyskać majątek. Jednakże tego typu postępowania są trudne, obarczone sporym ryzykiem porażki oraz zwyczajnie kosztowne – dlatego też wielu przedsiębiorców rezygnuje z ich dochodzenia.

Windykacja wierzytelności przedawnionych

Przede wszystkim nie należy rezygnować, ale dochodzić. Zawsze jest szansa że pieniądze zostaną odzyskane. Jednakże należy pamiętać aby nie inwestować w proces windykacji swoich środków ponieważ ryzyko porażki jest spore. Dlatego ProEquity dochodzi takich wierzytelności biorąc jedynie opłatę w przypadku ich odzyskania – jeżeli nasze działania nie przyniosą pozytywnych skutków koszty po stronie klienta wynoszą zero.

Czy wierzytelności przedawnione mogą być źródłem finansowania?

Nie. Źródłem finansowania mogą być tylko wierzytelności bezsporne, nieprzeterminowane – tzn takie których termin płatności jeszcze nie zapadł. Finansowanie które uzupełnia kapitał obrotowy przedsiębiorcy w oparciu o jego wierzytelności (należności) nazywa się faktoringiem.

Kontakt

ProEquity Sp z o.o.
ul. Przemiarki 23A/64
30-384 Kraków

Skype: hubert.czajowski
E-mail: hubert.czajowski@proequity.pl
Tel: 600 912 643
Tel: 12 311 98 59