Zarządzanie, finansowanie, doradztwo
Zadzwoń do nas: 12 311 98 59

Windykacja

Windykacja

Windykacja

Windykacja

Windykacja to dochodzenie roszczeń, odzyskiwania swoich wierzytelności. Proces dochodzenia należności przedsiębiorstwa ma swoją logikę, swoje żelazne zasady, swoje kanony bez których obejść się nie sposób. Czasami nieświadom pewnych uwarunkowań przedsiębiorca usiłuje znaleźć drogę wbrew nim lub na skróty albo obawia się pewnych ruchów – to tak jakby zboczyć w lesie z utartej ścieżki. Niby da się ale wszyscy wiemy że zazwyczaj nie przynosi to pożądanych rezultatów.

Windykacja polubowna

Podstawowym sposobem skutecznej windykacji jest windykacja polubowna, są to działania „miękkie”, polegające na monitowaniu dłużnika, przypominaniu mu o zaległych terminach i ustalaniu doraźnych terminów rozliczeń. Każda firma usługowa, handlowa czy produkcyjna podejmuje takie działania we własnym zakresie często z doskonałym skutkiem.

Windykacja sądowa

Niestety, zdarzają się klienci których przywołać do porządku potrafi tylko sąd, wydając wyrok lub nakaz zapłaty. W takim wypadku zazwyczaj przedsiębiorstwa oddają sprawy windykacyjne prawnikom lub wyspecjalizowanym firmom podejmującym dziania w ich imieniu. Bardzo często już sama informacja, że sprawa trafia do rąk wyspecjalizowanej firmy  dyscyplinuje dłużnika, jednakże nie zawsze jest to wystarczające i często niezbędny jest wyrok sądu.

Windykacja komornicza i pokomornicza

Egzekucja komornicza obejmuje egzekucje z majątku dłużnika. W pierwszym działaniu dotyczy to najczęściej egzekucji z rachunku bankowego jego firmy. Jednakże, jeżeli to nie wystarcza komornik dokonuje windykacji z majątku trwałego lub ruchomego wystawiając go na licytację. Jeżeli majątku nie ma podejmuje się działania zmierzające do ustalenia gdzie został ukryty i w jaki sposób można do niego dotrzeć.

Windykacja karna

Windykacja karna to działanie przeciw dłużnikowi, który dopuścił się aktu kryminalnego, celowo utrudnia proces windykacji lub działając z premedytacją oszukał swojego wierzyciela zaciągając zobowiązania, których nie zamierzał spłacić – wtedy jego obowiązkiem jest naprawienie szkody.

Podsumowanie

Działając szybko, zdecydowanie i pewnie jesteśmy w stanie pomóc Ci odzyskać Twój majątek, skutecznie przeprowadzić windykację, a jeśli to nie możliwe należycie ukarać osobę, która nadużyła Twojego zaufania. Zawsze myślimy długoterminowo i planujemy skuteczne posunięcia, chętnie dzielimy się wiedzą i aktywnie analizujemy różne rozwiązania. Ta praca to nasze hobby.

Zobacz również

Zarządzanie

Jesteśmy gotowi zaangażować się bezpośrednio w procesy zarządcze, administracyjne i handlowe przedsiębiorstw, które tego potrzebują i przejąć odpowiedzialność za określoną część lub całość danych funkcji.

Finansowanie

Jesteśmy zainteresowani uczestniczeniem w rozwoju Twojego biznesu, uczestniczymy aktywnie w prowadzeniu przedsiębiorstwa i finansując jego operacje.

Windykacja 14 czerwca 2016

Kontakt

ProEquity Sp z o.o.
ul. Przemiarki 23A/64
30-384 Kraków

Skype: hubert.czajowski
E-mail: hubert.czajowski@proequity.pl
Tel: 600 912 643
Tel: 12 311 98 59